تصاویری از ذخیره سازی طلای بانک مرکزی روسیه، تقریبا ۱۸۰۰ تن طلا در اینجا ذخیره می شود.


منبع این نوشته
گنجینه طلای بانک مرکزی روسیه

برچسب ها :