حقایق عجیبی در مورد مغز انسان


دو نیمکره مغز چگونه با یکدیگر همکاری می‌کنند!؟


دو نیمکره مغز چگونه با یکدیگر همکاری می‌کنند!؟


مغز انسان یکی از پیچیده ترین ساختارهای موجود در جهان هستی به شمار می رود و دانشمندان همواره از کشف سازوکار قسمت های مختلف آن شگفت زده می شوند. این هفته به سراغ این عضو حیاتی از بدن انسان می رویم تا ببینیم دو نیمکره مغز چگونه با یکدیگر همکاری می کنند و در صورت قطع ارتباط بین آنها چه اتفاقی می افتد.


منبع این نوشته
دو نیمکره مغز چگونه با یکدیگر همکاری می‌کنند!؟

برچسب ها :